Земеделието

 

Земеделието е най-трудно прогнозируемият сектор на икономиката.