Селско Стопанство

Селското стопанство продължава да се доминира от търговци и производители на зърнени култури.